UE

Fundusze Europejskie P.H.U.P.

logo_fe_polska_wschodnia_rgb-1.jpg

2020

Firma DARO otrzymała wsparcie z programu operacyjnego Polska Wschodnia POWP.00.00.00 oś priotytetowa POPW.01.00.00 POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy


Tytuł projektu:Wsparcie finansowe przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działaności w związku z trudnościami związanymi z EPIDEMIĄ COVID-19

Numer projektu: POPW.01.05.00-06-0300/20-00


Cele projektu:  Utrzymanie zatrudnienia oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa z związku z trwającą epidemią COVID-19


Numer umowy: POPW.01.05.00-06-0300/20-00


Wartość projektu: 217763,34


Wkład Funduszy Europejskich: 217763,34


poir.gov.pl/media/49353/podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020tytuł projektu:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U.P DARO Dariusz Nowak poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.              

wartość projektu:

122 385,00 zł PLN

wartość dofinansowania:

84575,00 zł PLN

 

cel projektu:

 

Wzort konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wzdrożeniem na rynek nowych produktów.

 

planowane efekty:

 

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej - praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów.

 

fe_popw_poziom_pl-1_rgb.jpg

 

 

Autor: eSPe