UE

Fundusze Europejskie SPK

logo_fe_polska_wschodnia_rgb-1.jpg

2020

Firma DARO Spółka z ograniczoną odpowiedizalnością Sp. K. otrzymała wsparcie z programu operacyjnego Polska Wschodnia POWP.00.00.00 oś priotytetowa POPW.01.00.00 POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy


Tytuł projektu:Wsparcie finansowe przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działaności w związku z trudnościami związanymi z EPIDEMIĄ COVID-19


Cele projektu:  Utrzymanie zatrudnienia oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa z związku z trwającą epidemią COVID-19


Numer umowy: POPW.01.05.00-06-0299/20-00


Wartość projektu: 110891,01 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 110891,01 zł


poir.gov.pl/media/49353/podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf


 

 

fe_popw_poziom_pl-1_rgb.jpg

 

 

Autor: eSPe